POLSUS działa dynamicznie w Łódzkim
poniedziałek, 29 listopad 2010
ImageŁódzka Filia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS pomimo iż, opiekuje się grupką zaledwie kilkunastu hodowców prowadzących zarodowe hodowle trzody chlewnej ma spore sukcesy na arenie krajowej.
 
Na tegorocznej XXIV Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbywała się w dniach 1-3 października 2010 hodowcy należący do łódzkiej filii POLSUS zdobyli dwa tytuły czempiona oraz trzy tytuły wiceczempiona w kategorii knurków i loszek hodowlanych.

Te osiągnięcia są wynikiem efektywnej pracy zarówno hodowców jak i pracowników oddziału łódzkiego związku.

Najważniejsza praca od podstaw
 
Image 
 
- W naszej filii na co dzień zajmujemy się pracą od podstaw. Przez to określenie rozumiem nadzorowanie całego procesu hodowli, poczynając od zbierania terminów pokryć loch u poszczególnych hodowców, następnie trwałe oznakowanie urodzonych zwierząt poprzez tatuaż, wykonywane od 17 do 28 dnia życia, aż po dokonywanie pomiędzy 150 a 210 dniem życia oceny przyżyciowej poszczególnych sztuk trzody, a także wykonanie planu kojarzeń za pomocą programu komputerowego – mówi Tomasz Bieliński, kierownik filii łódzkiego oddziału POLSUS-u.

- Po dokonaniu oceny przyżyciowej  wydawane są  dokumenty hodowlane poświadczające użytkowość danego zwierzęcia, zawierają one także  dane o jego rodzicach i dziadkach. Od dwóch lat najistotniejszą informacją znajdującą się na zaświadczeniu hodowlanym dla zwierząt czystorasowych jest zbiorcza wartość hodowlana Blup ZWH określająca wartość genetyczną danego zwierzęcia. Blup ZWH przyjmuje wartości od około 7 do 13, im jest ona wyższa tym lepsze jest zwierzę pod względem genetycznym i handlowym.
- Przy zakupie loszek i knurków hodowlanych, czystorasowych lub mieszańcowych hodowca musi wydać Zaświadczenie hodowlane, będące podstawą formalną sprzedaży trzody oraz niezbędne podczas transportu do gospodarstwa kupującego – mówi T. Bieliński.

Odpowiednia metoda doboru zwiększa walory użytkowe


- Pomagamy hodowcom w prowadzeniu hodowli zarodowej, w której wyróżnia się dwa rodzaje stad hodowlanych: stada produkujące  knurki  i loszki hodowlane oraz stada produkujące wyłącznie loszki hodowlane.
- Hodowla zarodowa zajmuje się doskonaleniem ras czystych w zakresie cech użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej. Aktualnie w województwie łódzkim programem hodowlanym objęte są następujące rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, pietrain. Rasy rodzime, tzn. puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra objęte są " Krajowym programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich" w celu zachowania puli genów właściwych danej rasie – wyjaśnia T. Bieliński.
- W hodowli zarodowej prowadzi się kojarzenia w obrębie rasy, aby znaleźć i wybrać najlepsze osobniki na rodziców następnych pokoleń. Prowadzi się też krzyżowania międzyrasowe w celu uzyskania mieszanców F1, które są przeznaczone na rodziców zwierząt  do tuczu. Produkcja knurków i loszek mieszańców odbywa się w oparciu o zalecane kombinacje krzyżowania z uwzględnieniem właściwości komponentów matecznych i ojcowskich. Loszki mieszańce mogą być zatem wyprodukowane z wykorzystaniem rasy wbp i pbz, natomiast knurki mieszańce w oparciu o rasy należące do komponentu ojcowskiego, tzn. duroc, hampshire i pietrain - kontynuuje T. Bieliński.

-  Prace hodowlane prowadzone w obrębie linii matecznych zmierzają do uzyskania: wysokiego poziomu cech związanych z użytkowością rozpłodowa, odpowiedniego tempa wzrostu, niskiego zużycia paszy na 1 kg przyrostu masy ciała, mięsności tusz na poziomie 56-59 % oraz uwolnienia ras należących do komponentu matecznego genu wrażliwości na stres RYR1 T – wyjaśnia T. Bieliński.  Natomiast w rasach ojcowskich praca hodowlana     jest prowadzona w kierunku uzyskania wysokich  przyrostów  dziennych, niskiego zużycia paszy na 1 kg przyrostu masy ciała oraz wysokiej zawartości mięsa w tuszy. Rasy duroc i hamphire są także uwalniane od gen wrażliwości na stres.

Staramy się dobrze edukować naszych hodowców


- Aktualnie Filia w Łodzi prowadzi ocenę około 550 loch, podczas gdy w 2000 roku było ich dwukrotnie  więcej. Wielu hodowców odeszło od prowadzenia hodowli zarodowej na rzecz produkcji tuczników. Import prosiąt z Danii lub Holandii nie sprzyja rozwojowi stad zarodowych w Polsce – mówi T. Bieliński. Oprócz  prowadzenia prac hodowlanych pomagamy również hodowcom  w poszukiwaniach klientów na materiał hodowlany dla naszych członków naszego związku. Inną działalnością naszego oddziału jest prowadzenie szkoleń dla hodowców. Organizujemy średnio 3 szkolenia na rok. W bieżącym roku hodowcy mogli się dowiedzieć jak założyć małą biogazownię, co to jest PQS oraz jakie korzyści wiążą się z hodowlą polskich ras tradycyjnych – Złotnickiej i Puławskiej.

Wyroby mięsne pochodzące z tych dwóch ras dobrze sprzedają się jako wyroby tradycyjne w marketach w całym kraju - mówi T. Bieliński.

Rozmowę przeprowadził: Tomasz Kodłubański / rolnicy.comDziały serwisu